Bohdan Tomaszewski Cup

Tennis Europe turniej kategorii I do lat 16
korty Legii Warszawa, 23 - 29 sierpnia 2020

mecenasi i partnerzy

FUNDACJA BOHDANA TOMASZEWSKIEGO

W 2013 roku powstała Fundacja Bohdana Tomaszewskiego, która jest organizatorem turnieju Tomaszewski Cup. Fundacja ma też inne cele statutowe, jak fundowanie stypendiów dla utalentowanych zawodników i zawodniczek, zbieranie pamiątek tenisowych i dbanie o popularyzację tej dyscypliny sportu, a także dorobku redaktora Bohdana Tomaszewskiego.

Redaktor Bohdan Tomaszewski, wraz z żoną Izabellą Sierakowską-Tomaszewską, stał się fundatorem fundacji.

FUNDACJA BOHDANA TOMASZEWSKIEGO
Inflancka 15/294, 00-189 Warszawa
KRS: 0000464717
REGON: 146739812
kontu w banku PKO BP: 39 1020 1026 0000 1302 0221 9442
info@fundacjabohdanatomaszewskiego.pl

Bohdan Tomaszewski Cup